Raha ja vara

Kõik, mis puudutab ühis- või teiste raha, on mingil moel esil eelmise aasta augustist kuni tänavu märtsini. Igaühel on muidugi oma teema: kes remondib või ehitab kinnisvara, kes üritab laenu saada (või tagasi maksta), kes ettevõttele toetust küsida jne. Kui on olnud seisakuid või takistusi, siis kevadest peaksid asjad lahenema hakkama.

Sellel aastal on eriliselt esil järgmistel kuupäevadel sündinud ja just nendes teemades:

23.–24.10 ja 14.–22.11 – kodu, perekond, vanemad

19.–22.11 – õppimine, suhtlemine, sugulased, naabrid, liikumine

23.–30.10 ja 14.–20.11 – looming, armastus, lapsed, hobid, vabadus

7.–20.11 – partnerlus, koostöö või vastasus, ootamatused, üllatused, uuendus

23.10–4.11 – koostöö, lepingud, partnerlus vs. identiteet, oma tahe

13.–22.11 – tervis, harjumused, koduloomad, igapäevaelu vs. spirituaalsus, ebatavalisus, saladused, privaatsus, loodus, metsloomad

Aktiivsem aeg rahaasjade ajamiseks on ka aasta lõpp novembrist alates. Esivanemate vara võib paljude jaoks lähiaegade teemaks saada.

Lähisuhted, õppimine

Igaühel on omad tegemised, aga paljudel võib midagi pooleli olla. Eelmise aasta lõpust märtsini või isegi juba eelmisest märtsist juuli alguseni alanud protsess areneb edasi või leiab ehk lahenduse juunist järgmise jaanuarini. Mõnel juhul võivad lahendused kanduda isegi järgmisse sügisesse. Iseenesest võib kerkida vajadus suhelda lähikondlastega. Aktiivsust lisab aasta algus veebruari keskpaigani.

Tasub mõelda sellele, et jätkata pooleli jäänud õpinguid.

Kodu ja pere

Mai lõpust juunini võib väga selgelt anda märku minevik ja on väga hea aeg hakata tegelema esivanemate või juurtega.

Kodune elu võib hakata põhjalikult muutuma. Põhjused on kindlasti igaühel omad ja erilised: mõni remondib elamist või ennast, teine taastab esivanemate pärandit (igas mõttes), kolmandal lahkuvad suureks saanud lapsed perest, neljas mõtleb kolimisele jne.

Perekondlikud suhted võivad minna kirglikumaks. Kõige keerulisem võib olla vanematega, kes liigselt laste, aga ka täiskasvanute elu kontrollida soovivad.

Lapsevanemad võivad tunda vastutuse kasvu. Loodetavasti pole see seotud tõsiste probleemidega. Vast on tegemist hoopis pere juurdekasvuga ja sellega seonduvate kohustuste suurenemisega või siis vajavad lapsed rohkem tähelepanu, abi õppimisega, tundeelulistes ja partnerluse küsimustes vms. Vajadus selleks võib kõige enam tekkida märtsi lõpust juulini ja aasta lõpus.

Armastus, vabadus

Paljud võivad tunnetada, et nende vabadus on mis tahes põhjustel tugevasti piiratud.

Boheemlastele pole just kerge aeg, sest igasugune loominguline tegevus nõuab pigem distsiplineeritud ja tõsist süvenemist, aga tõsistele loojatele on märtsist algamas suurepärane tööaeg.

Armastuses on põhiliseks märksõnaks vastutus. Liigne risk ega mõtlematus pole õigustatud ei armusuhetes ega õnnemängudes.

Kohustused ja tervis

Märguanded või algused, mis eelmise aasta maist oktoobri lõpuni aset on leidnud, saavad kuni veebruarini energiat, et edasi areneda või laheneda. Kui liialdustesse pole laskutud, peaksid tulemused kas siis tervise või töötingimuste parandamisel üsna head olema.

Uuendusteks on aeg suurepäraselt lahti mai keskpaigani.

Alates juuli keskpaigast võivad kõik välised tingimused ja teised inimesed aidata või takistada.

Suhted, partnerlus

Mai keskpaigast alates võidakse proovile panna need partnerlussuhted, mis on alanud kuus või kaksteist aastat tagasi. Siia kuuluvad ka äri- ja muud partnerlussuhted. Kui midagi ühist enam alles pole, võib muidugi ka lõpetamisele mõelda. Üldiselt aga on soodustatud suhete, ka abielu püsimine ja isegi domineerimine. Võimalik on oma suhteid parandada ja süvendada või suhtes järgmisele tasandile jõuda.

Igasuguseid konsultante, abistajaid ja nõuandjaid on kergem leida kui muidu. Aeg on hea ka selleks, et vajadusel pöörduda arsti või juristi poole. Kohtuasjadki sujuvad paremini, muidugi kui ise seaduskuulekas oled olnud.

Ajad on igati soodsad ka selleks, et uusi suhteid luua.

Maailm ja mina

Võimalik, et planeerid juba eelmisest aastast kas pikemat reisi või oled kohtunud inimes(t)ega, kes on su maailmavaatele tugevat mõju avaldanud. Eelmise aasta märtsis, juuli alguses või aasta lõpus alanu areneb edasi või leiab ehk lahenduse juunist järgmise jaanuarini. Mõnel juhul võivad planeeringud kanduda ka 2024. aasta sügisesse. Ka aasta algusest märtsini endast märku andev tahab pikemat arengut ja võib näidata selget pilti alles järgmisel aastal. Võimalik, et tegu on näiteks pikema koolitusega.

Karjäär, eesmärgid

Rahulolematus oma positsiooniga ei tohiks olla ainus põhjus mõtlematult midagi muutma hakata. Vastuolud ülemuste või autoriteetidega võivad viidata, et muudatusi on siiski vaja. Pingelisemad võivad olla juuni lõpu päevad.

Kui midagi lõpeb, siis on see märgiks, et olukord on ammendunud ja uued uksed kindlasti avanenud või uued teed silmapiiril kutsumas.

Sõbrad, kollektiivid

Üldiste märkide järgi on aktiivsemad ajad juuli teisest kolmandikust novembri alguseni. Isiklikku aktiivset panust mis tahes ühisesse tegevusse võivad nõuda juuli ja august.

Saladused

Pigem tõmmatakse Skorpionid rambivalgusse hiljemalt mai keskpaigast. Juuli keskpaigast võib keegi olla luubi alla võtnud kõik, mida varjata on tahetud.