Kuna keskmist sotsiaalmaksuga maksustatud tulu saaval inimesel jäi maksete peatamise tõttu teise sambasse laekumata umbes 780 eurot, millele lisandub tootlus, siis selline võiks olla lisanduv summa inimese peale.

See summa laekub pensionikontole vaid siis, kui..