Neid ettevõtteid, kes avavad maaomanikele lisatulu võimalusi, nimetatakse süsinikuprojektide arendajateks. Maaomaniku roll on viia ellu tegevusi, mis võimaldavad süsiniku sidumist tema maal nii, et seda on võimalik tõendada. Ka maaomanik võib olla projekti arendaja, kui ta otsustab teha iseseisvat koostööd standardite loojate ja krediitide ostjatega.