Tervisekontrolli eesmärk on välja selgitada, kas töö sobib töötaja tervisliku seisundiga. Töötervishoiuarsti ülesanne on teha kindlaks töötaja tervislik seisund ning hinnata seejärel töökeskkonna ja töökorralduse sobivust töötajale. Kui tervisekontrollil selgub, et töötaja tervise säilimiseks oleks vaja teha töös, töökeskkonnas või töökorralduses muudatusi, seab arst piiranguid või teeb ettepanekuid töötaja tervise säilimiseks. Kui töötervishoiuarsti otsusel toodud info jätta tähelepanuta, võib töötaja tervis halveneda.