Omavalitsuste ühinemise õigustatus ja problemaatika praeguste valdade finantsvõimekuse või -võimetuse valguses erilist mõju ei oma ning asjasse kuigivõrd ei puutu. Elu ja olude muutumisega tuleb arvestada ja korrektuure ka haldussuutlikkuse osas teha.