Võib näida, et tegu on ühe väheolulise detailiga niigi hääbuva suitsetamispahe juures. Paraku mitte. Hooletu suitsetamine on see, millest saab Eestis alguse hulk tulesurmasid. Ja kui on ametlikult lubatud, et pausil olev suits kustub ise ära, aitab see rõõmsalt kaasa hooletuks muutumisele. Kustunud sigaret ju midagi põlema ei pane, see tulekahju ei juhtu minuga!