Eeskätt peavad taotlused vastama toetuse saamise tingimustele, mis on välja toodud allpool. Aga millised projekte eelistatakse juhul, kui häid taotlusi on võrdselt palju?