Uus tööriist on aegade hämarusest põhjustanud ühiskonnas vastuolusid, sest ta kõigutab senist elukorraldust. Klassikaline näide on 18. sajandi lõpu Inglismaal aset leidnud ludiitide-masinapurustajate liikumine, kus käsitöölistest kangakudujad leidsid, et tööstuslikud manufaktuurid võtavad neil leivatüki käest. Mässati päris kõvasti, aga tehnoloogilist arengut seisma panna ei õnnestunud.