Vabariigi valitsuse 15.11.2000 määrus nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 3 lõige 5 sätestab, et tööandja peab töötajale, kes vähemalt poole oma tööajast töötab kuvariga, korraldama tervisekontrolli, mis hõlmab muu hulgas silmade ja nägemise kontrolli. Kontroll peab toimuma vähemalt iga kolme aasta tagant või arvestades töötervishoiuarsti või silmaarsti määratud tähtaega konkreetsele töötajale.