Üheaegselt võib maha arvata ainult ühe eluaseme soetamise laenu või liisingu intressid. Kui deklaratsiooni esitajal on mitu eluasemelaenu, tuleb teha otsus, millise laenu andmed läbi internetipanga tuludeklaratsioonile kantakse. Kui samal aastal lõpetatakse ühe eluaseme soetamiseks võetud laenuleping ja sõlmitakse uus leping teise eluaseme ostmiseks, võib tulust maha arvata mõlema lepingu alusel makstud intressid. Seda tohib teha ainult juhul, kui intresse ei maksta samaaegselt.