Varakevad, kui karud uinakust tõusevad, on neile tavaliselt veidi raskem aeg, sest süüa napib. Eesti jahimeeste seltsi hinnangul elab Eestis üle 1000 karu ja asurkond on väga heas seisus. Eelmistel aastatel on karu toidulaud olnud sigade Aafrika katku tõttu rikkalik. Karu on Eestis jahiuluk, keda kütitakse kahjustuskohtades ja inimpelguse säilitamiseks. 2022. jahiaastal kütiti Eestis 91 karu.

Karu inimesele tavaliselt ohtlik ei ole, aga ettevaatlik tasub temaga kohtudes olla siiski. Eriti siis, kui satutakse kokku poegadega emakaruga.

Kuidas käituda, kui kohtad karu?

  1. Karu ei tohi kunagi toita. Kui karu harjub inimeste lähedusest süüa saama, kaob inimpelglikkus. Ära jäta kunagi oma maja, suvila või telkimisplatsi juurde toidujäätmeid. Ära jäta ka toiduaineid ööseks välja.

  2. Karu kuuleb väga hästi, tee kõva häält. Kui liigud looduses, siis tee aeg-ajalt häält või kolista millegagi. Annad sellega karule aega eest ära minna. Võimaluse korral astu kuivanud okstele – karu mõistab seda märki väga hästi.

  3. Kui näed karupoega või -poegi, taandu kohe. Kui satud ema ja poegade vahele, oled väga suures ohus. Ära mine lähemale, vaid ürita taganeda selles suunas, kust tulid. On väga tõenäoline, et emakaru ründab poegade kaitseks viivitamatult ohu allikat ehk sind.

  4. Ära mine uru lähedale. Karu võib endale mäekülje sisse või vanasse karjääri uru kaevata. Kui sina või su koer on leidnud karu pesa, eemaldu ja püüa ka koer ära kutsuda. Kui karu ärkab ja ründab, siis kõige suuremas ohus oled sina, sest koeral on palju paremad põgenemisvõimalused.

  5. Kui leiad karu murtud uluki, siis eemaldu. Tavaliselt on karu kuskil lähedal ja valvab oma saaki. Saak on peidetud kas sambla või okstega. Teinekord on loomakere osaliselt soosse uputatud.

  6. Ole ettevaatlik ka majade ja suvilate hoovides. Tihti kolavad karud lihtsat sööki otsides ka majade või suvilate hoovides. Ära hakka karu pildistama. Peleta karu kolistades või valjude hõigetega majast eemale. Kui tead, et karu luusib sinu majapidamise ümber, siis õhtul välja minnes tee kõva lärmi.

  7. Ära jälita karu ega lähene talle. Metsloomaga kokku juhtudes ära hakka teda jälitama või karupoegade olekut ümber korraldama. Mingil juhul ei tohi karupoegi metsast endaga kaasa võtta. Karuga ootamatu kohtumise korral on ainuõige teguviis kohe rahulikult taanduda.

  8. Ära lase koera üksinda metsa ringi jooksma. Vabalt ringi liikuv koer satub varem või hiljem karule peale. Kui kuuled koera ägedat haukumist, siis eemaldu ja katsu leida endale mõni lagedam koht. Kui koer karu eest põgeneb, siis tavaliselt otsib ta kaitset inimese juurest. Karul on komme mõnda aega koera jälitada. Kui oled lagedamal kohal, näed, mis toimub.

  9. Tagane aeglaselt ja vestle karuga rahulikul toonil. Karu hoiatab enne rünnakut, tõustes tagajalgadele ja urisedes valjul häälel. Kisa ja valju häält tõlgendab karu agressioonina. Ära vaata karule silma. Loomadele tähendab silma vaatamine võitlema kutsumist. Ära roni puu otsa. Karu ronib palju paremini ja kiiremini kui sina.

  10. Kui ikkagi juhtub halvim ja karu ründab, siis heida pikali ning kaitse pead ja kaela kätega. Jooksma ei ole mõtet hakata. Karu on igal juhul kiirem (karu jooksukiirus on üllatav, 60 km tunnis).