Ka piimatootjatel oli hea aasta. Kui varasematel aastatel püsis piima tonnihind kolmesaja euro taseme ümber, siis 2022. aastal kerkis hind rekordilise 463 euro tasemele. Kokkuvõttes kasvas põllumehe tulubaas kulubaasist kiiremini.