17. märtsil 2023 jõustusid töölepingu seaduse (TLS) muudatused, mis puudutavad töösuhte lõppemisel makstavaid hüvitisi: