Samas on metsaomanikul õigus oma tuludeklaratsioonis metsamaterjali müügist saadud tulust täiendavalt maha arvata 5000 eurot maksuvaba tulu. Teisisõnu – inimene peab küll saadud tulu deklareerima, kuid kuna tal on õigus mahaarvamistele, ei pruugi tal tulumaksukohustust tekkida.

Eelmise Maalehe seaduseküljel ilmunud loos (vt ML nr 11, 16. märts, Uno Feldschmidt, „Kui tahan müüa kasvavat metsa, siis millist lepingut sõlmida?“) väitis autor paraku ekslikult, et alla 20 tm metsamaterjali müümisel ei pea tulumaksu tasuma.