Valitsus kinnitas riikliku pensioni 2023. aasta indeksi, millega alates 1. aprillist tõuseb keskmine pension 700 euroni. Indeksi väärtuseks saab 1,139. Seega suurenevad pensionid ja töövõimetoetuse päevamäär keskmiselt 13,9%.

Lisaks aprillist jõustuvale indekseerimisele jätavad pensionäridele rohkem raha kätte ka aasta algusest jõustunud tulumaksu muudatused ning 20eurone erakorraline pensionitõus. Näiteks 44aastase staažiga inimese vanaduspension on 1. aprillist pea 84,67 eurot kõrgem ehk 700,02 eurot. Vanaduspensioni tõus sõltub laekunud sotsiaalmaksust, seekordne tõus on 15 aasta suurim.

Endiselt jääb tulumaksuvabaks keskmine pension, tulumaksuvabastus on 1. jaanuarist alates pensionärile 704 eurot.

Esmalt rakendab sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu esimese samba pensionile ja jäägi korral Pensionikeskus teise samba pensionile. Kui esimese ja teise samba väljamaksed on väiksemad maksuvabast tulust, saab maksuvaba tulu jääki kasutada ka näiteks palga puhul.

Rahvapensioni suurus on 1. aprillist pärast indekseerimist 336,39 eurot. Pensioni baasosa suuruseks saab 317,90 eurot ja aastahindeks 8,684 eurot. 2023. aasta indeksi järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.

Oma uut pensioni suurust saab inimene alates 1. aprillist vaadata riigiportaalist eesti.ee. Lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse telefonil 612 1360.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Praegune pensionide indekseerimise kord hakkas kehtima 15 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, kui indekseerimine seoti sotsiaalmaksu laekumisega varasemast suuremas mahus.

Töövõimetoetus tõuseb 1. aprillist

Valitsuse kinnitatud riikliku pensioni 2023. aasta indeksi järgi suureneb töövõimetoetuse päevamäär keskmiselt 13,9%. Nii arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on see 18,60 eurot. Puuduva töövõime korral on toetuse suurus keskmiselt 558 eurot kuus.

Osalise töövõime korral arvestatakse töövõimetoetust 57% päevamäärast ning keskmine töövõimetoetuse suurus osalise töövõime korral on keskmiselt 318,06 eurot. Töövõimetoetuse suuruse arvutab töötukassa iga kalendrikuu kohta. Samuti kasutatakse indeksit kahjuhüvitise indekseerimiseks tööõnnetuse ja kutsehaiguste korral.