Kaitseväeteenistuse seaduse muudatustega hakkab riik alates 1. aprillist maksma hüvitist ajateenijatele eluasemelaenu intresside kulude katmiseks. Kuna eluasemelaenu puhul ajateenija ei saa võtta täielikku maksepuhkust, hüvitatakse ajateenijale ajateenistuse jooksul eluasemelaenu intressid. Seda hüvitist saavad need ajateenijad, kes on võtnud laenu või liisingut elamu või korteri ostmiseks, samuti elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks lepinguriigi residendist krediidiasutuselt.