Suure reede püha langeb kokku reedega enne lihavõttepühi, tavaliselt märtsi lõpus või aprilli alguses. Sel aastal on suur reede 7. aprillil.

Töölepingu seaduse § 53 kohaselt lühendatakse uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. Suur reede ei kuulu nende riigipühade hulka, millele eelnevat tööpäeva peaks tööandja kolme tunni võrra lühendama.

Seega ei ole tööandja kohustatud lühendama tööpäeva enne suurt reedet kolme tunni võrra.

Seega ei ole tööandja kohustatud lühendama tööpäeva enne suurt reedet kolme tunni võrra. Samas võivad töötaja ja tööandja omavahel kokku leppida, et töötaja saab enne suurt reedet lühendatud tööpäeva. Mitmed tööandjad on kehtestanud lisasoodustusi nagu tööpäeva lühendamine enne kõiki pühasid näiteks ühe tunni võrra. Tegemist on tööandja vabatahtliku soodustusega, milles lepitakse kokku üldjuhul töösuhte alguses või ettevõtte töökorraldusreeglites. Soovitame uurida, ehk on ka teie töökohas nii juba tehtud.

Suur reede on riigipüha ning riigipühal töötatud tundide eest tuleb töötajale maksta kahekordset töötasu sõltumata sellest, kas talle makstakse töötasu kuu- või tunnitasuna, või sellest, kas ta töötab tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel. Kui töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb hüvitada riigipühal tehtavad tunnid. Ülejäänud sama vahetuse töötunnid, mis langevad riigipühale eelnevale või järgnevale päevale, tasustatakse aga tavalises korras.“