Vastab vandeadvokaat Ivo Mahhov.

Ivo Mahhov

Üldjuhul on õigus ja kohustus hoolitseda oma lapse vara eest tema vanemal. Erandina on aga pärandajal testamenti tehes võimalik ise otsustada, kes hakkab tema alaealisele pärijale jäetavat vara valitsema (perekonnaseaduse § 177 ja 209). Testamenditäitja määramist pärandatavale varale lubab ka pärimisseadus.

Sealjuures võib testaator ka otsustada, kui kauaks vara valitsemine määratakse. See ei olegi siin seotud lapse täisealiseks saamisega. Näiteks võib ta testamendis määrata, et vara valitsemine lõpeb õpingute lõpetamisega või 25aastaseks saamisega.

Erandina on aga pärandajal testamenti tehes võimalik ise otsustada, kes hakkab tema alaealisele pärijale jäetavat vara valitsema.

Samas, testaatori nimetatud valitsemispiirang ei kehti, kui lapsele on pärandatud vähem, kui näeks ette tema sundosaõigus (pärimisseaduse § 107 lg 1). Sellisel juhul esindab last vara valitsemisel ikkagi ema. Lisaks sellele, et ei kehti piirangud, võib laps nõuda veel ka rahalist kompensatsiooni kuni sundosa väärtuseni. Lapse sundosa suurus, kui ta pärib koos pärandaja abikaasaga, oleks üks neljandik pärandi väärtusest. Pärandist tervikuna loobuda ja nõuda selle asemel sundosa rahas ta ei saa.

Kui vara on pärandatud rohkem, kui sundosaõigus ette näeb, ei saa laps valitsemispiirangute vastu vaielda. Tal on kaks valikuvõimalust.

Esiteks, ta lepib piirangutega ja võtab kõik vastu nii, nagu talle on pärandatud.

Teiseks, kui piirangud ei sobi, võib ta kohtu loal pärandist loobuda ja nõuda hoopiski sundosa (pärimisseaduse § 107 lg 2). Sellisel juhul peab küll arvestama, et sundosana ei saa nõuda konkreetset vara pärandist, vaid ainult sundosa suurusele vastava väärtuse väljamaksmist rahas.

Kokkuvõttes on teil kui lapsevanemal esmajärjekorras kohustus hinnata, milline on pärandvara väärtus tervikuna ning milline on selle pärandiosa väärtus, mis on jäetud lapsele. Pärast seda saate otsustada, millised valikud oleksid lapse huvides.