Võistluste toimumise linnaks sai valitud Tartu ja võistluskeskuseks Eesti Maaülikooli linnak ning Maamess. „Kui võistlused juba Tartus teha, siis pole selleks paremat kohta, kui Maaülikooliga piirnevad rohealad ja messikeskus. Ajaraami oli ka üsna lihtne valida - kevad on metsanduses aktiivne aeg ja juba aastaid koguneb Eesti metsasektor Maamessi ajal Tartusse visioonikonverentsile, messile, vilistlaste kokkutulekule ja erinevatele metsanduslikele sündmustele. Metsanduse üritustest Tartus moodustub otsekui metsanädal, mille krooniks sel aastal ongi suur rahvusvaheline võistlus,“ tõi võistluste peakorraldaja Mart Kelk välja erinevaid tegureid, mis panid Tartu kasuks otsustama.

Maamessi ühe osana on raievõistlusi korraldatud üle 20 aasta. Ka nüüdne MM on otseselt messiga seotud, kuna langetamise võistlus ja meeskondlik teatevõistlus toimuvad Maamessil. Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on neil raiespordi võistluste korraldajatega väga hea koostöö ning kui pakuti võimalust võõrustada sedapuhku MM-i, haarasid messikorraldajad sellest kohe kinni. „Metsandus on üks Maamessi neljast põhiteemast ning raiesport heaks võimaluseks tutvustada metsasektori tegemisi,“ märkis ta. 19.-22. aprillil toimuva MMi võistluskeskus ja peaareen koos tehnilise poole ja võistlejate aladega asub Eesti Maaülikooli Metsamaja parklas ja rohealadel.

Võistlustele on oodata ligi 300 võistlejat ja väliskülalist, kes Eestis veedetud nädala jooksul saavad lisaks võistlustel osalemisele tutvuda Eesti kultuuriloo ja metsandusega ning loomulikult ka tudengilinna meluga. „Raiespordi MMi oluliseks osaks on kohaliku kultuuri ja metsanduse tutvustamine. RMK viib võistlejad ja väliskülalised Kiidjärvele ja Taevaskoja radadele metsaekskursioonile. Külalised saavad tutvuda Lodjakoja ja lodja ehitamisega ning loomulikult minna ka lodjasõidule. Lisaks viivad ekskursioonid veel pikkade traditsioonidega mööblitööstusettevõttesse Tarmeko ja Greni koostootmisjaama. Muidugi ei saa üle ega ümber ERMist, linnamuuseumist, KGB kongidest ja A. Le. Coq õllemuuseumist,“ tutvustas külaliste programmijuht Eve Rebane vabaaja tegevusi.

Kaugeimaks külaliseks Tartus toimuvale MMile on Jaapani koondis. Kõige lähemad külalised meie põhja- ja lõunanaabrid Soomest ja Lätist. Osalejaskond on kirju - peamiselt on esindatud just metsarikkaimad riigid, kus metsandus, kutseoskused ja erialavõistlused on traditsiooniks juba aastakümneid.

Võistluste ja Maamessi ühine avamine toimub 19. aprillil kell 18.30 Tartu raekoja platsil rongkäigu ja valgusshowga. Võistluste start antakse 20. aprilli hommikul Maamessi alal ja Eesti Maaülikooli linnakus asuva võistluskeskuse peaareenil.

Lähima 15 aasta jooksul tõenäoliselt Eestimaa pinnal uuesti MM-i ei toimu - ainulaadne võimalus saada sellest osa! Stardis näeme!