Koolinoorte metsanduslikul viktoriinil pidid võistlejad näitama oma teadmisi Eesti ja Euroopa metsadest ja metsandusest.

Gümnasistidele suunatud metsandusteemalise võistluse „Noored Euroopa metsades„ 2023. aasta eelvooru veebiviktoriinis 27. märtsil osales ligi kakssada kakskümmend kolmeliikmelist võistkonda ja Üle 650 noore. Finaali jõudsid võistkonnad Tartumaalt, Harjumaalt, Tallinnast ja Hiiumaalt.

Finaalis on esindatud 7 kooli:

1. EBS gümnaasium

2. Hugo Treffneri gümnaasium

3. Gustav Adolfi gümnaasium

4. Tallinna 21. Kool

5. Hiiumaa gümnaasium

6. Saku gümnaasium

7. Jakob Westholmi gümnaasium

Finaal toimub 19.-20. mail Luua Metsanduskoolis.

Võistlejaid juhendavad ja hindavad võistluse käigus Eesti Maaülikooli ja Luua Metsanduskooli metsanduse õppejõud.

Metsateadmistega on oluline jõuda ka noorteni, leiab Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi direktori Marek Metslaid. „“Noored Euroopa metsades“ on suurepärane võimalus äratada huvi metsaerialade õppimise vastu ja siduda oma tulevik selle väga olulise valdkonnaga,“ ütles Metslaid.

Maikuus Luua Metsanduskoolis toimuv finaalvõistlus koosneb kolmest osast. Esmalt pannakse finaali pääsenud üksteist võistkonda proovile mälumängus. Seejärel läbivad võistlejad praktilistest ülesannetest koosneva metsaraja. Kolmandaks oodatakse võistkondadelt loovülesandena etteantud teemal hariva metsandusteemalise lühivideo loomist. See on noortele hea võimalus demonstreerida tänapäeval ka metsanduses üha olulisemaks muutuvaid digipädevusi.

Tavaliselt järgneb riiklikele võistlustele ka üle-Euroopaline finaal. Eelmisel aastal jäi see sõja tõttu ära, kuna pidi toimuma Ukrainas. Hetkel pole teada, mis saab seekordsest võistlusest.

Võistlust korraldab Eesti Metsaselts. Korraldajad tänavad suure osavõtu eest eelvoorus kõiki võistlejaid ja tublisid õpetajaid, kes innustasid õpilasi osalema.