Kuigi euroopa nulud võivad mandril probleemideta sirguda aastakümneid, teevad harva sekka sattuvad tigedad talved neile ikka ära. Saartel, eeskätt Hiiumaal on nad aga naturaliseerumas.

Tapio Vares

Siirdesoo kuivendamine ei vähendanud poole sajandi jooksul turba süsiniku tagavara, puudesse seotud süsiniku hulk aga kasvas märkimisväärselt. Suurem süsinikusidumine kuivendatud metsades aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele, leiavad Läti teadlased.

Jürgen Aosaar

Oleme riigina võtnud suuna, et igasugune majandamine, sh metsade majandamine peab mahtuma looduse piiridesse. Seda põhimõtet järgides võiks me metsatöödel võtta eesmärgiks nn ökosaarte säilitamise. Miks mitte rajada need hundipuude ümber.

Gunnar Reinapu
Püsimetsandus on väljakutse eelkõige süsiniku sidumisele (1)
METSALEHT | Konverents Metsateaduselt praktikale 2023

„Metsaga ei ole Eestis probleemi, mets võtab heal meelel sisse koha seal, kus me seda lubame,“ tõdes Eesti Maaülikooli rektor professor Ülle Jaakma. „Vaidlused on selle ümber, millised metsa aspektid esiplaanile seada.“

Mari Kartau

Värske uuring tõestab erinevusi arukase ja sookase biomassi jagunemises puu eri osade vahel. Arukaasikutes on suurem tüvemassi, sookaasikutes okste, lehtede ja juurte osakaal. Tüvepuidu tihedus kahel võrreldud kaseliigil ei erine.

Jürgen Aosaar

Me oleme harjunud kuulma nii metsa- kui kliimapoliitikast, keskkonnapoliitikast laiemalt, kuid uudne on selline küsimuse asetus mulla puhul.

Kalev Jõgiste

Kliimamuutus toob kaasa põudade sagenemise ja tugevnemise, üha karmimad põuad võivad aga liiga teha meil ja Euroopas enim levinud ja metsanduslikult olulisimatele okaspuuliikidele – harilikule männile ja harilikule kuusele.

Jürgen Aosaar

Eemalt vaadates tunduvad kõik vihmajopis ja korvi või ämbriga seenelised metsa all sarnased, kuid tegelikkus võib teid üllatada. Mõni ei tea seentest tegelikult midagi, teine oskab silma järgi eoste kuju paika panna.

Mari Kartau

Aprilli keskel esitleti Tallinna Botaanikaaias Eesti Posti metsapuude margiseeria uut postmarki harilikust kuusest.

Ivar Sibul

Et saada metsadebatt kännu tagant lahti, on vajalik, et osapooled mõistetest ühtmoodi aru saaksid. Eesti Maaülikooli metsateadlased andsid selle hüvanguks välja leksikoni.

Mari Kartau