Me oleme harjunud kuulma nii metsa- kui kliimapoliitikast, keskkonnapoliitikast laiemalt, kuid uudne on selline küsimuse asetus mulla puhul.

Kalev Jõgiste

Kliimamuutus toob kaasa põudade sagenemise ja tugevnemise, üha karmimad põuad võivad aga liiga teha meil ja Euroopas enim levinud ja metsanduslikult olulisimatele okaspuuliikidele – harilikule männile ja harilikule kuusele.

Jürgen Aosaar

Eemalt vaadates tunduvad kõik vihmajopis ja korvi või ämbriga seenelised metsa all sarnased, kuid tegelikkus võib teid üllatada. Mõni ei tea seentest tegelikult midagi, teine oskab silma järgi eoste kuju paika panna.

Mari Kartau

Aprilli keskel esitleti Tallinna Botaanikaaias Eesti Posti metsapuude margiseeria uut postmarki harilikust kuusest.

Ivar Sibul

Põhjamaades mindi eelmise sajandi keskel valikraietelt üle tänapäevasele metsakasvatusele, mis põhineb lageraiel ja metsa teadlikul uuendamisel. Nüüdseks on tänu sellele puidu juurdekasv ning talletatud süsiniku kogus Soome, Rootsi ja Norra metsades kasvanud 68%.

Jürgen Aosaar

Tean, et raieõiguse või metsamaterjali müüja ja ostja on kohustatud maksu- ja tolliametile esitama müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta vormikohase teatise. Metsaseaduses (MS § 38, lg 1) on lisaks kirjas, et teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit mets...

Kertu Laadoga

Eesti Maaülikool (EMÜ) tahab teada oma jalajälge. Esmasel uurimisel selgus, et ülikoolile kuuluvatel metsadel on jälje asemel... midagi, mis on jäljele vastupidine ehk siis mets seob korralikult süsinikku. Järgmise sammuna arvutatakse teiste maavalduste, hoonete ja majandamise jalajälg.

Mari Kartau

Peame kliimaeesmärkide täitmiseks Euroopas istutama 3 miljardit puud. Enne on aga vaja välja selgitada selle mõjud elurikkusele ja süsinikuvarudele. Teadusuuringuid kiirekasvulistes metsaistandikes on viimase kahekümne aasta jooksul teinud Eesti Maaülikool.

Reimo Lutter,
Tea Tullus

Isegi teadlaste ja teiste metsaspetsialistide, eriti aga lihtsalt asjaarmastajate vahel peetakse vahel tulisekski paisuvaid vaidlusi nn vana metsa rolli üle rohepöörde kontekstis.

Ain Alvela

Keskkonnaministeerium tellis analüüsi, et saada selgust, kas Eesti metsastatistika põhineb õigetel alustel. Tartu Ülikooli teadlaste esialgne hinnang on, et metsastatistika koostamine käib usaldusväärsel meetodil. Teadlased on teinud ka ettepanekuid süsteemi täiustamiseks.

Mari Kartau