Tööinspektsiooni Tööelu Infosüsteemis on võimalik eraisikutel tutvuda enda tööeluga seotud teabega. Lähiajal on infosüsteemi lisandumas ka alaealiste töötamise moodul, kust on lapsevanemal võimalik anda oma alaealise lapse töötamise osas nõusolek või see tagasi võtta ning vaadata infot lapse töötingimuste kohta.