Põllumehed on muudatust kommenteerides esialgu ettevaatlikud. Just seetõttu, et teadmata on muudatuse sisuline tähendus. Kas kaks ministeeriumi – senine maaeluministeerium ning riigihalduse ministri vastutusala ehk osa rahandusministeeriumist – pannakse lihtsalt kokku? Või liidetakse sinna alla veel mingi osa senisest keskkonnaministeeriumist, mis samuti kaob? Veel midagi kolmandat või neljandat?