Eesti põllumasinate parki uuendatakse pidevalt ning tehnoloogiate arengutega on kasvanud ka masinate turuväärtused. See omakorda tähendab, et rikke või õnnetuse puhul on suurem ka tekitatud kahju. Näiteks üheks suuremaks põllumajandusmasinaga juhtunud õnnetuse kahjusummaks oli 380 000 eurot, kui põllul töötav uhiuus kombain ootamatult süttis ja maha põles.

Salva masinate ja seadmete kindlustus on koguriskikindlustus, mis katab kõiki ootamatuid ja ettenägematuid kahjusid: tulekahju, pikselöögid, plahvatused, kokkupõrked, ümberpaiskumised, üleujutused, tormid, vandalism, vargused ja hooletus ehk inimese poolt tehtud vead.

Lisaks hõlmab kindlustus ka õnnetusjuhtumi järgsete päästmiskulude hüvitamist, kaitset remondi- ja hooldustööde perioodiks, seadmete transpordiks, kindlustusobjekti avariikohalt äraveole, demontaažile ja montaažile ning transpordikulude hüvitamist remondikohta ja tagasi.

Materiaalsest kahjust on tihti olulisem hoopis hooajatööde ootamatu katkemine, kuna tegemist on ajakriitiliste tegevustega. Seadmete ja masinate kindlustuse puhul saab aga kasutada päevaraha kaitse võimalust, mis on abiks asendusmasina rendiks või kasvõi naabrimehele teenuse tasumiseks, et pooleli jäänud töö saaks õigeaegselt tehtud. Tegemist on rahalise hüvitisega, mida makstakse kliendile nende päevade eest, mil masin on kindlustusjuhtumi tagajärjel remondis või kasutuskõlbmatu.

Mida kindlustuslepingu sõlmimisel silmas pidada ja milliseid kaitseid valida:

  • Klaase omavale masinale vali kindlasti juurde klaasikindlustus.

  • Uhiuuel masinal pikenda tehase garantiid sisemiste rikete lisakaitsega.

  • Veendu, et osalise kahju korral ei arvestataks amortisatsiooni uutelt varuosadelt.

  • Lisa juurde ka asendusmasina päevarahakaitse purunenud tehnika puhul.

  • Ära unusta varguse kaitset, sest igal suvel hoiatab politsei varaste eest, kes on sihikule võtnud just põllutöötehnika GPS seadmed.

Viimase viie aasta kõige suuremad põllumasinatele makstud kahjuhüvitiste summad olid 380 000 eurot, 120 000 eurot ja 84 000 eurot: kaks esimest olid kombainide süttimised, viimane aga külili vajunud haagiskogur.

Jaga
Kommentaarid