Kelk lisas, et keskkonnamõju seisukohalt sai läbi mõeldud mitmed ürituse korraldusega seotud aspektid. Lisaks tavalistele ürituste keskkonnamõjudele nagu jäätmed, transport ja toitlustus on raiespordil oma spetsiifika, mis seondub mootorsaagidega. Nii tuli ka saagide kütusekasutusele mõelda.

Lõpptulemusena said paika järgmised keskkonnamõju leevendavad sammud, mida raiespordi 34. maailmameistrivõistluste korralduse juures rakendatakse.

Toitlustus:

• Toitlustamisel ei kasutata ühekordseid nõusid! Kasutusel on „päris“ nõud ning vajadusel ka Ringo korduskasutatavad nõud.

Jäätmed:

• Jäätmeid kogutakse liigiti - taara, biojäätmed, olme, segaolme.

• Võistluskeskusesse paigaldatavaid lippe ja bännereid kasutatakse järgmistel üritustel, neid ei toodeta vaid selle ürituse tarbeks.

• Võistlustest ülejäävat kõlbulikku puitmaterjali kasutatakse järgmistel treeningutel ja võistlustel.

Transport:

• Linnas liiklemiseks on osalejatele antud juhised ning võimalusel liigeldakse jalgsi, rattaringluse abil või kasutades renditavaid elektritõukerattaid. Transfeer liigub üks kord päevas.

• Osalejaid on teavitatud nende jäetava jalajälje osas.

Energia ja kütus:

• Paljud võistlejad kasutavad oma võistlussaagides keskkonnasõbralikku kütust ja ketiõli.

• Võistluspaigas on olemas püsiv elektriühendus, kusjuures elektritarbimine on minimaalne ajavahemikus kell 18.00-7.00.

Võistlustel kasutatakse võrdlemisi palju puitu. Kogu materjal on aga PEFC märgisega - pärit jätkusuutlikult majandatud metsast.

Võistluste keskkonnajalajälge saavad aidata vähendada ka kõik pealtvaatajad, loobudes ühekordsete nõude kasutamisest, visates tekkinud prügi vastavalt selle liigile õigesse jäätmekasti ja liigeldes keskkonnasõbralikult. Tartus on suurepärased võimalused kasutada elektrilisi linnarattaid, piisavalt leidub elektritõukse ja töötab mugav ühistransport. Kõigil pealtvaatajatel soovitame tulla võistluspaika kas eelpool nimetatud vahenditega või hoopiski jalgrattaga või jala. Kuna üheaegselt toimub samas piirkonnas ka Maamess, pole isikliku autoga liikumine selles piirkonnas kuigi mugav.