Vastab: Tiina Normak, maksu- ja tolliameti maksude talituse juhataja

Teie erastatud korteri müük on maksuvaba. Seda sõltumata asjaolust, kas te kasutasite eluruumi oma elukohana või mitte.

Tiina Normak

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata tulumaksuga kinnisasja võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum ning nimetatud eluruum ja selle juurde kuuluv maa on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel ning kinnistu suurus ei ületa 2 hektarit (alus: tulumaksuseaduse § 15 lõige 5 punkt 3).