Esimese päeva ümbrikul on õppematerjalina kujutatud peamised hariliku kuuse tunnused koos selgitavate tekstidega.

Postmark "Harilik kuusk"

Margi kujunduses on taustaks on kuusepuidu tangentsiaallõige, mis viitab kuusepuidu laialdasele kasutusele majanduses. Säästlikku puidukasutust näitab see, et esmakordselt Eesti Posti ajaloos on mark trükitud vastutustundliku metsanduse (FSC) märgisega paberile.

Eesti Maaülikooli eestvõttel toimus margiesitlusega samal päeval ka harilikule kuusele pühendatud laiapindne konverents, kus räägiti hariliku kuusest, sh tema olemusest ja olulisusest metsaökosüsteemis, samuti kuusikute kahjustajatest, lisaks selle puuliigi vormide rohkusest ning kuuse mitmekülgsest kasutamistest.