Viimastel kuudel on rahvaraamatukogud olnud mitmete arutelude ja arvamusartiklite keskpunktis. Keskendutakse põhiliselt maaraamatukogudele, sest just neid olulisi kultuuri-, meelelahutusasutusi ja kogukonna elu keskpunkte ähvardab paljudes valdades sulgemine või ongi need juba suletud. Rõhutatakse, et raamatukogud on raamatute laenutamise kõrval olulised rahva kultuurimälu hoidjad, kohtumispaigad, uudiste vahendajad, bussi oodates aja veetmise kohad. See kõik on õige, kuid need argumendid põhinevad emotsioonidel ega veena ühtegi vallajuhti või poliitikakujundajat raamatukogu alles jätma.