„Kõigil inimestel tuleb arvestada, et kulu ei ole lubatud põletada ja vabas looduses lõket süüdata ei tohi,“ rääkis ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak.

Esmaspäevast alates hakkab saartel sadama vihma. Mandril püsib aga ilm olulise sajuta ning tuleoht on endiselt suur kuni äärmiselt kõrge.

Tuleoht Eestis 21. aprilli seisuga.

Abi kaardi lugemiseks:

Sinine värv: Tuleohtu ei ole (0-60)

Roheline: II Tuleoht on väike (61-130)

Kollane: III Keskmine tuleoht (131-450)

Oranž: XIV Suur tuleoht (451-2400)

Punane: V Äärmiselt suur tuleoht (> 2400)

Tänastel andmetel leeveneb olukord teisipäeval, 25. aprillil, mil on ka mandrile vihma oodata. See peaks tuleohtu leevendama.

Ida ja Lääne päästekeskused teevad nädalavahetusel tuleohutuse operatiivennetust

Algaval nädalavahetusel patrullivad Ida- ja Lääne-Eesti päästjad oma väljasõidupiirkondades, et kontrollida lõkete põletajate ja grillijate ohutusnõuete täitmist ning kulupõletamise keelust kinni pidamist. Eesmärk on ära hoida ulatuslikke maastikupõlenguid ja suurendada elanike teadlikkust looduses tule tegemise ohutusnõuetest kinnipidamisel. Päästjad jälgivad ohutust sealhulgas suvilapiirkondades, puhkealadel ja metsamajade juures.

Päästemeeskonna juhtidel on õigus ohutusnõuete rikkujaid trahvida. Lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõuete täitmisele suunatakse. Ohutusnõuete eiramise eest on trahvisummaks 40 eurot.

Päästeamet tuletab meelde

 • Kulupõletamine on aastaringselt keelatud ja karistatav.

 • Kui hooletu lõkketegija süül süttib kulu või mets, tuleb ka temal tuleohutusnõuete rikkumise eest vastutada.

 • Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.

 • Jäätmed, mis prügikasti ei kõlba, vii jäätmejaama.

 • Puhasta lõkkekoht ja selle ümbrus põlevast materjalist.

 • Niisuta lõkkealune pinnas veega ja piira pinnasevalli või kividega.

 • Lõke olgu vähemalt 10 sammu kaugusel hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist

 • Lõket tohib teha vaid tuulevaikse ilma või nõrga tuulega.

 • Arvesta tuule suunaga, et sädemed ei lendaks hoonele ega taimestikule.

 • Metsas võib lõket teha vaid selleks ettenähtud kohas.

 • Ära jäta lõket hetkekski järelevalveta!

 • Nii grillimisel kui lõkke tegemisel hoia lähedal tulekustuti või ämber veega.

 • Ohutusnõuete eirajaid ähvardab rahatrahv.

 • Kui vajad tuleohutusalast nõu, helista 1247!