Soome jaekaubandus ja toiduainetetööstus on uue maksu kehtestamisele vastu: seda oleks keeruline administreerida, maksul ei oleks tegelikkuses soovitud tervisemõjusid ning see kohtleks erinevaid tootjaid ebavõrdselt (näiteks, maksustada saaks ainult pakendatud kaupa). Süsteemi plaanitakse selliselt, et kõik tooted jagatakse kolme rühma, millest n-ö tervisetooteid ei maksustata, teisi aga küll.