Valitsus saatis riigikogule kinnitamiseks perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, mis näeb ette, et 1. juulist 2023 tunnistatakse kehtetuks lasterikka pere toetuse maksmise sujuv lõpetamine. Nii kaob tänavu 1. juulist regulatsioon, mis nägi ette lasterikka pere toetuse maksmist kuni pere noorima lapse 19aastaseks saamiseni. Peredele, kellele juba aasta algusest makstakse lasterikka pere toetust 2/3 ulatuses, sätestatakse muudatusega kohanemiseks kuuekuuline üleminekuperiood, s.t neile jätkatakse lasterikka pere toetuse maksmist kuni 2023. aasta lõpuni. Peredele, kellel oleks lasterikka pere toetuse jätkamise õigus tekkinud alates 1. juulist 2023, toetuse maksmist ei jätkata. Samuti jäetakse 1. mail 2024 jõustuma pidanud redaktsioonist välja lasterikka pere toetuse indekseerimine pensioniindeksiga.

Muudatused, millega vähendatakse lasterikka pere toetuse suurust, jõustuvad 1. jaanuarist 2024. Nii hakkavad järgmise aasta 1. jaanuarist kolme- kuni kuuelapselised pered saama peretoetust 450 eurot kuus ning seitsme- ja enamalapselised pered 650 eurot kuus. Alates 1. jaanuarist 2024 suureneb ka elatisabi 100 eurolt 200 eurole kuus. Elatisabi maksab riik lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus.

Samaks jäävad 1. jaanuarist 2023 tõusnud järgmised lastetoetused: esimese ja teise lapse toetus 80 eurot kuus, üksikvanema lapse toetus 80 eurot kuus. Alates kolmandast lapsest on toetus 100 eurot kuus, neid toetusi ei muudeta.