Saunumi nõunik Ardi Lippur

Miks on Saunumi jaoks keriste sertifitseerimine nii oluline?

Ohutus-ohutus-ohutus! Konstrueerime oma tooteid vastavalt kehtivatele ohutustandarditele ning tellime kolmandalt osapoolelt (sertifitseerimisasutused) oma toodete standarditele vastavuse kontrolli. Koostöö nende asutustega aitab meil tagada meie toodete ohutuse ja turvalisuse. Nii saame olla kindlad, et lõppkasutaja ehk klient saab öösel rahulikult magada.

Milline standard tagab ligipääsu nendele turgudele, kuhu saamine sertifikaadi puudumisel seni ootel oli?

Vastavus standardile UL 875 tagab meile kergema ligipääsu USA ja Kanada turgudele. Kui toode kannab seda märget, siis on see sealsel turul ja mujalgi tugev kvaliteedimärk ja töötab võrdselt või ehk pareminigi kui igasugune reklaam.

Missugused turud avanevad, kui kõik sertifikaadid on olemas?

Avanevad näiteks USA ja Kanada, aga vastavust UL seatud standarditele hinnatakse teisteski riikides.

Kuidas UL kerisesertifikaat eriline on?

Selle saamiseks tuli meil seadmed pulkhaaval üle käia (näiteks konstrueerisime ja sertifitseerisime selle käigus ka oma kliimaseadmetele uue mootori), teha muudatusi, lisada ohutusahelaid, sooritada palju lisakatseid. Saadud teadmisi ja lahendusi kasutame ja võtame arvesse ka oma teiste toodete loomisel.

Millistel Saunumi keristel see sertifikaat on ja mille poolest need kerised tavalistest keristest erinevad?

Praegu on see sertifikaat mudelitel Saunum Air koos kontrolleriga Air IQ (Primary + Leil) ja Saunum Air Solo (Base) ning meie kliimaseadmete mootoril. Plaanis on sertifitseerida ja patentida ka mitmeid teisi tooteid ja lahendusi.

Seoses patentide ja sertifikaatidega, millised on Saunumi tulevikuplaanid?

Praegu käivad ettevalmistused Jaapani PSE sertifikaadi saamiseks, samuti käib töö IECEE CB sertifikaadiga.

Saunum liigub hoogsalt edasi

Saunumi arendustegevuse tulemuseks on hetkel kaks tehnilist ja seitse disainipatenti. Esimene tehniline patent on ettevõttel võetud portatiivsele ventilaatorisüsteemile ning saunakliima reguleerimise meetodile, mis ühtlustab sauna kliima õhukihtide segamise teel, tuues kuuma õhu ja leiliauru põranda lähedale ning väljutades leili leiliruumi jalgade kõrguselt, seda lahendust toetavad ka disainipatendid. Teine patent on esimese patendi edasiarendus, mis kätkeb lisaks esimeses patendis olevale portatiivsele tehnoloogiale ja meetodile endas ka saunaruumi integreeritavat seadet ning meetodit, soolaioonide leiliruumi õhku pihustamise süsteemi kirjeldust ning lisaks veel sauna siseõhu kvaliteedi kontrolli ja reguleerimise meetodit.

Saunumi arendusosakonna prioriteediks on 2023. aasta jooksul lõpule viia kõikide Saunumi seadmete sertifitseerimine Euroopa riikides ning Põhja-Ameerika turgudel. Lisaks on plaanis lõpetada seadmete Saunum Leil ja Saunum Primary sertifitseerimine Jaapani turul ning alustada seadme Saunum Experience sertifitseerimist lisaks Jaapanile ka Lähis-Idas. Saunumile on seadmete ohutus ülimalt oluline, mistõttu on käesoleval ning järgmisel aastal plaanis sertifitseerida kõik Saunumi seadmed vastavalt UL standarditele, mida Saunum peab ühtlasi kõige kõrgemateks ohutusstandarditeks maailmas.

Aastatel 2023–2024 plaanib Saunum registreerida lisaks neljandale patendile ka viienda ja kuuenda saunatehnoloogia patendi.

• 2022. aastal omistati sisekliimaseadmele Saunum Base UL sertifikaat USA ja Kanada turu tarvis;

• 2023. aastal omistati kerisele Saunum Primary UL sertifikaat USA ja Kanada turu tarvis;

• Saunum esitab 2023. aastal patenditaotlused neljandale patendile, mis katab sarnaselt kolmandale patentidele kõik olulised Saunumi tänased ja tuleviku turud, sh Ameerika Ühendriigid, Kanada ja olulised Aasia turud (Jaapan, Lõuna-Korea, Indoneesia).

Vaata lähemalt: saunum.com

Jaga
Kommentaarid