Üha raskem on teha nägu, et sõda Hitleriga, kes tungis 22. juunil 1941 Nõukogude Liitu, on Moskvast nähtuna moraalselt võrreldav praegu peetava „sõjalise erioperatsiooniga“, kus Putin viis 24. veebruaril 2022 oma väed Ukrainasse, millest osa oli anastanud juba 2014. aastal.