Eestis on praegusel ajal käsil mitmed suured projektid nii infrastruktuuri rajamiseks kui ka hariduse ja tervishoiu valdkonnas. Kavas on ehitada Rail Balticu trassi ja neljarealisi maanteid. Samuti ehitatakse meil teid ka mujale, renoveeritakse maju, laienevad haiglad ja tekib terve riigigümnaasiumide võrgustik. See kõik samas tähendab, et kasvab ka vajadus ehitusmaavarade järele.