Vastu on tavaliselt just turismiga seotud ettevõtjad. Omavalitsus kaldub jääma kas neutraalseks või olema vastu. Poolt on inimesed, kelle tulu või töökoht ei sõltu otseselt külastajate rahakotist (kaudselt kindlasti) või ettevõtjate häältest.