Laste omavahelisele kiusamisele on viimasel aastakümnel palju tähelepanu pööratud. Eesti lasteaedades ja koolides alustati 2010. aastal ennetusprogrammiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“, mida juhib MTÜ Lastekaitse Liit. Programm on välja töötatud Taani Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös. Programmi põhiväärtused on sallivus, hoolivus, austus ja julgus[1]. Väärtused, millest peaksid juhinduma ka täiskasvanud nii töö- kui eraelus. Kuid kas juhinduvad?!