On valearusaamu, mis ei mõjuta otseselt kellegi tervisekäitumist ega ohusta inimesi, mõned neist on isegi toredad ja lõbusad. Kuid kahjuks ringleb ka selliseid tervisemüüte, mis võivad kellelegi potentsiaalselt ohtlikuks osutuda. Teisest küljest levib rahvapärimusena meditsiini ja tervisesse puutuvaid „teadmisi“, mis ei ole tõsi või siis mitte täielikult.