Mait Klaasseni arvates on Arnold Rüütli suurim teene põllumajanduses see, et tema ideed aitasid muuta kogu tehnoloogilist protsessi põllumajandustootmises. „Ta oli kindlasti visiooniga mees ja hingelt maainimene ning need teemad on talle tänaseni südamelähedased“.