Riigikohtu tsiviilkolleegium rahuldas korteriomaniku avalduse ja tunnistas ühistu otsuse tühiseks. Kolleegium selgitas, et valvekaamerate kasutamine on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse järgi isikuandmete töötlemine, milleks on vajalik seaduslik alus. Korteriühistu võib selle tagada kahel viisil.