Veidi pikem, s.t 11- kuni 12kuuline ajateenistus nähakse ette neile ajateenijatele, kes lisaks mahukat sõjaväelist väljaõpet või praktikat eeldava eriala omandamisele määratakse ajateenistuse jooksul alalises valmiduses oleva üksuse sõjaaja ametikohale.

Eelnõuga loobutakse konkreetsete erialade loetelust, mille väljaõpe vajab 11kuulist ajateenistust ja selle asemel kehtestatakse üldine põhimõte 11kuulisele väljaõppele. Selle tulemusena paraneb üksuste lahinguvalmidus ning kuni 12kuuline ajateenistus võimaldab hoida kriitilisi sõjalisi võimekusi alalises valmiduses.

Kutsealused määratakse teenistusse konkreetse üksuse juurde, mis tähendab, et kutsealused saavad enne ajateenistusse asumist teada, kas nad kutsutakse ajateenistusse 8, 11 või 12 kuuks. Pikem ajateenistus mõjutab neid kutsealuseid, kes ei ole veel ajateenistuse kutset kätte saanud ning kes määratakse pikemat teenistust eeldavale erialale. Otsus ei mõjuta praegu teenistuses olevaid ajateenijaid ja neid kutsealuseid, kellele on ajateenistuse kutse väljastatud.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid