Taimkatte modelleerimiseks tuvastati aerolaserskaneerimise punktipilvest üksikuid puid ja põõsaid. Kombineerides erinevaid ruumiandmete töötlemise meetodeid, on eristatud puude võrad ning sealtkaudu eeldatav tüve asukoht, kuhu on asetatud üldistatud puud kujutav 3D-mudel. Täiendava infona on iga mudeli juures puu kõrgus, võra läbimõõt ja laserskaneerimise aasta, samuti on vegetatsiooniindeksi alusel eristatud okas- ja lehtpuud. Kaardile lisandus ligi 7 miljonit puud.

Sarnaselt teistele 3D-andmetele on mudelite loomine täiesti automatiseeritud, mistõttu võib andmetes esineda vigu, näiteks on okaspuu asemel tegelikkuses lehtpuu või on üksikpuu rakenduses esindatud mitme puumudeliga.

Sarnaselt teistele 3D-andmetele on mudelite loomine täiesti automatiseeritud, mistõttu võib andmetes esineda vigu, näiteks on okaspuu asemel tegelikkuses lehtpuu või on üksikpuu rakenduses esindatud mitme puumudeliga. Tulevikus on plaanis andmekvaliteeti parandada, hoida andmeid ajakohasena ning samuti kaardistusala laiendada.

Modelleeritud puittaimi on võimalik kaardirakenduses kuvada kahel erineval kihil, mis eristuvad teineteisest ainult kasutatud 3D-mudelite poolest: analüütilised mudelid kasutavad lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid, realistlikud on veidike sarnasemad looduslikele puudele. Mõlemad kihid sisaldavad samu andmeid ja on sobilikud teadustööks, katvuse analüüsiks ja planeeringuteks, aidates modelleerida varjude langemist või tekitada realistlikuid kolmemõõtmelisi visualiseeringuid.

Nõmme võrkmudel

Tallinna Nõmme keskust kujutav võrkmudel (inglise keeles mesh) on näide detailsest maakattemudelist, mis on kokku pandud tuhandetest droonilt pildistatud aerofotodest. See annab detailse kolmemõõtmelise ülevaate piirkonnast, kuid ei võimalda eristada objekte ning siduda neid riiklike andmekogudega, mistõttu jätkab maa-amet aerolaserskaneerimise andmestiku alusel ka üksikute objektide (hooned, puud jne) modelleerimist. Maa-ameti Geo3D strateegia otsib võimalusi sarnaseid võrkmudeleid koostada ka suuremate alade kohta, kasutades lennukilt kogutud andmeid.

Vaata kaarti siit.