Eesti mets on ületanud Euroopa elurikkuse eesmärgi ennetähtaegselt ning range looduskaitse ei valluta üksnes majandusmetsi, mis maarahvale elatist pakuvad, vaid tungib lausa koduhoovi.