Kõiksugustest keeristest on viimasel ajal meedias juttu olnud.