Tema sõnul pole kaitsealal üraskite levikut isegi jälgida mõtet. „Koolis õpetatakse, et üraskipuud tuleb kohe eemaldada. Praegu saame midagi teha läbi häda vaid tulundusmetsas.“

Looduskaitsega on mindud äärmustesse, Suur Munamägi kõige eredam näide,“ ütleb RMK Põhja-Eesti teabejuht Tiina Neljandik.

Maaleht kirjutas veidi üle aasta tagasi, et kuna üraskite tõrjeks ei tohi looduskaitsealal midagi ette võtta, avaneb Suure Munamäe vaatetornist peagi vaade surnud kuusikule.

„Oandu loodusraja kuusik on juba kümme aastat tuulemurruna pikali maas,“ nendib Lahemaa loodusgiid Peeter Hussar.