Eesti linnade ja valdade liit (ELVL) ei kooskõlastanud omavalitsuste maksusüsteemi muutvat seaduseelnõu, sest seda tehakse kiirmenetluse korras ja kohalikke omavalitsusi sisuliselt kaasamata. Eelnõu kohaselt langetab riik omavalitsustele laekuva tulumaksuosa 11,89%-le. Omavalitsustele pandud ülesandeid seejuures ei vähendata. Valemit muudetakse selliselt, et tasandusfondist saaks 8,3 miljonit eurot jagada ümber kehvemini toime tulevatele omavalitsustele.