Selliste tarbijakaebuste puhul saab aidata Euroopa Liidu võrgustik (ECC-Net), mis aitas eelmisel aastal Euroopa tarbijatel tagasi saada peaaegu 10 miljonit eurot, mis olid seotud tühistatud lendude või üritustega, e-kaubanduse jm seikadega. 2022. aastal vastas võrgustik ligikaudu 118 000 tarbijapäringule. Nende hulka kuulusid näiteks lendude hilinemised, tühistatud ürituste piletid, e-kaubandus ja autorent. Paljudel juhtudel suutis ECC-Net hoida tarbijaid maksmisest, näiteks hoiatades inimesi ebaausate kauplejate või tellimuslõksu langemise eest.

Euroopa Liidu 29 liikmesriigi tarbijaõigusele spetsialiseerunud juristide eesmärk on jõuda kaebuse esitaja kasuks tehtud kohtuvälise lahendini.

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus on olemas igas liikmesriigis ning lisaks Islandil ja Norras. Koos moodustavad keskused ECC-Neti võrgustiku. Võrgustik teavitab Euroopa tarbijaid nende õigustest ja pakub tasuta abi piiriüleste probleemide korral.

Eesti elanikud, kellel on probleem mõne teise Euroopa Liidu riigi ettevõttega, saavad kontakteeruda Eesti EL-i tarbija nõustamiskeskusega, mis on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti piiriüleseid kaebusi lahendav üksus – täpsem info aadressil www.consumer.ee.