Olemasoleva sauna renoveerimiseks ei ole vaja ehitusluba ega toiminguteatist. Kui aga plaanite renoveerimistööde käigus asendada elektrikerise puuküttega kerise vastu, tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis ja konsulteerida päästeametiga, et lõpptulemus vastaks kõigile tuleohutusnõuetele.