Riigikogu poolt menetletava eelnõu „Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus“ eesmärk on luua õiguslikud alused kaitseväe ja kaitseliidu harjutusväljade arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras, mis tähendab ka senisest märksa leebemat keskkonnamõju hindamist.

Kuid see sisaldas algses versioonis ka Euroopa Komisjonile lubatud pikaajalist lahendust Natura metsamajandamise probleemile.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma kommenraar:

Tänasest Maalehe loost jääb ekslik mulje nagu püütaks relvaseaduse muudatustega paika panna ka kõiki Natura hindamise põhimõtted. Riigikogu menetluses olev „Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus“ loob erandite tegemise võimaluse ainult riigikaitselistel eesmärkidel, seega on vale järeldada, et selle seadusemuudatusega reguleeritakse keskkonnamõjude hindamist kõikidel Natura 2000 aladel. Keskkonnaministeerium jätkab oma tööd, et sügiseks välja töötada Natura hindamise põhimõtete seaduseelnõu, selleks on juba kohtutud ja plaanis juba lähiajal veel kohtuda erinevate huvigruppidega, sh keskkonnaühenduste ja erametsaliiduga.