Nii nagu Euroopa Liidu erinevad direktoraadid näivad vahel toimivat kui luik, haug ja vähk, samamoodi on ka maailma kliimaraportis samade andmete alusel jõutud eri osades kohati üksteisele vastutöötavate järeldusteni.

Mari Kartau

Lindude kaitsmiseks ja elurikkuse tagamiseks tuleb kehtestada metsaraie keeld kogu pesitsusperioodi jooksul. Metsalindude arvukus on alates 1983. aastast vähenenud igal aastal 1%, mille üks põhjus on liigintensiivne metsaraie, eriti pesitsusperioodil. Tartu Ülikooli uuringu andmetel hukkub Eestis ig...

Metsanduse arengukava jääb järgmise riigikogu järada (5)
Eelnõuga pole rahul looduskaitsjad, maaomanikud ega ettevõtjad

Uue aasta algul tärkas lootus, et viis aastat ette valmistatud metsanduse arengukava saab lõpuks kinnitatud. Kuigi valitsuses jõuti kokkuleppele, siis riigikogus lahvatasid taas poliitilised erimeelsused ja dokument pannakse nüüd valimiste eelseks ajaks ootele.

Mari Kartau

Maa-ametis on valminud määruse eelnõu, millega soovitakse muuta riigi omandusse võõrandatava maa hindamise metoodikat, et võrdselt koheldaks nii looduskaitsealuste kui ka muudes avalikes huvides vajalike maade omanikke.

Ain Alvela

Eelmise aasta suvest on Suure Munamäe kuusikus jõudsalt laienenud üraskikolded ja on ilmselge, et puud hukkuvad. Rõuge valla rahvas sai nüüd keskkonnaametilt teada, et olukorra muutmiseks ei ole plaanis midagi teha.

Mari Kartau