Mait Mölder: ametnikud lausa ahvatlevad metsa raiuma! (18)
Lendoravast rohkem kardab metsaomanik ametnike ogarust

Viimastel aastatel eriti ulatuslikult levima hakanud looduskaitselised piirangud eramaadel on tekitanud metsaomanike ja riigi vahel usalduskriisi. Uuel keskkonnaministril on võimalik pooled üksteisele lähemale tuua, tunnustades maaomanike kandvat rolli loodusväärtuste säilitamisel ning töötades sell...

Mait Mölder

Euroopa Parlament ja nõukogu saavutasid täna esialgse kokkuleppe tugevdada ELi taastuvenergia direktiivi nõudeid. Sellega astub ELi sammu võrra lähemale paketi „Eesmärk 55“ lõplikule valmimisele, mis aitab saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe ja kava „REPowerEU“ eesmärke.

Krista Kaaver

Nii nagu Euroopa Liidu erinevad direktoraadid näivad vahel toimivat kui luik, haug ja vähk, samamoodi on ka maailma kliimaraportis samade andmete alusel jõutud eri osades kohati üksteisele vastutöötavate järeldusteni.

Mari Kartau