Metsaomanik! Kas tead esmaseid tegevusi, mida enne istutamist teha?

Juhul kui metsaomaniku teadmised istutamiseelsetest tegevustest pole just väga head, tasub julgelt ühendust võtta metsahaldusteenuse METSAlahendused spetsialistidega. Miks? Sest meie teame! Jagame siinkohal heameelega mõned näpunäited. Enne tormakalt istutama minekut tuleks aru saada, millise metsaalaga on tegemist: kas mullastik on märg või liivane, missugused puuliigid seal enne kasvasid, kas ja mis kahjustusi on eelnevalt esinenud, kas on vaja üldse istutada ehk kas ja kui palju annab loodus oma osa.

Erakogu
  • Kas teadsid, et raiutud haavikus või lepikus hakkavad puujuured koheselt kogu alal intensiivselt vegetatiivset noort metsa kasvatama? Sellisel juhul saame sarnase uue lehtpuumetsa ilma lisakulude ja -tegevusteta.

Metsa istutamise kasuks otsustatakse üldiselt kahel juhul:

  1. Loodus ei anna (piisavalt) uuendust.

  2. Metsaomanik soovib kujundada tulevikupuistut ise vastavalt oma eesmärkidele. Ka sel puhul tuleb silmas pidada, et teostada saab vaid neid soove, mis on harmoonias looduse antud keskkonnaga. Teisisõnu oleneb kõik kasvukohatüübist – iga paik pole kõikide puuliikide jaoks võrdselt sobiv koht kasvamiseks, sest igale puuliigile on oma sobiv mullastik ja veerežiim.

Erakogu

KUI LIISK LANGEB ISTUTAMISE KASUKS, TULEB VALIDA KASVUKOHALE SOBIVAD PUULIIGID

Istikute ostmist ei tohiks kindlasti jätta viimasele hetkele! Kogu protsess peaks algama pikemast planeerimisest ehk juba eelneval sügisel või talvel tuleks teha metsataimlas broneering taimede ostmiseks, kuna taimlad üldjuhul broneerivad taimed varakult ära ning kogemus näitab, et pigem jääb taimedest puudu kui üle.

Kas enne istutamist peaks ka veel midagi tegema? Jah, kindlasti! Istutatav ala tuleks taimede kasvuks ette valmistada, et valguslembene ja lopsakas taimestik ei lämmataks istutatud istikuid. Taimede kasvuks soodsa keskkonna loomisel tehakse spetsiaalse masinaga mineraliseeritud riba või lapp. Sellele kobestatud rohuvabale alale istutamine on kordades kergem kui konkurentsirohkesse lopsakasse rohukamarasse ning lähima paari aasta jooksul ei tule „konkurendid“ istikuid intensiivselt lämmatama. Ka maapinna ettevalmistamise planeerimist ei tasuks jätta viimasele hetkele. Olenevalt sellest, kas istutada soovitakse kevadel või sügisel, võiks ca pool aastat varem hakata vajaminevaid töid planeerima: kes teeb, millal teeb jne.

Õige tee iga metsaomanikuni

METSAlahendused on HD Forest AS-i pakutav metsahaldusteenus, mille eesmärk on pakkuda Eesti metsaomanikele personaalset, kvaliteetset ja läbipaistvat metsahaldusteenust. Täisteenuse puhul ei pea omanik millegi pärast muretsema, võites sellega nii ajas, kvaliteedis kui ka hinnas. Teenus on sõltumata omandi suurusest suunatud kõikidele Eesti metsaomanikele. Teenuse käigus selgitatakse koos metsaomanikuga välja tema eesmärgid ning hakatakse neid seejärel parimal võimalikul viisil ellu viima. METSAlahendused ei osta metsakinnistuid ega raieõigust, vaid seab eesmärgiks metsaomaniku kinnistu eest hoolitsemise ja selle väärtuse suurendamise. METSAlahendused on loodud, mõeldes metsaomanikele, kes ei tea täpselt, mida oma kinnistuga teha, ja ka neile, kellel on küll teadmised, kuid pole piisavalt aega.

HD Forest kliendisuhete ja METSAlahenduste juht

Konsultatsioonile tulevale metsaomanikule pakutakse välja mitmeid lahendusi, mitte ei piirduta vaid ühe aspektiga. Kogu kinnistut vaadatakse alati laiemalt. Kui metsas on lisaks soovitule kasulik ka muid töid teha, räägitakse asjad metsaomanikuga läbi ning tuuakse välja prognoositavad tulud ja kulud, et oleks võimalik edasisi plaane teha. METSAlahenduste spetsialistid suudavad näha mitte vaid järgneva paari aasta, vaid 10–15 aasta perspektiivi.

1998. aastal metsamajanduslike teenuste osutamiseks asutatud HD Forest AS-i professionaalse teenuse eest vastutavad metsamajandusliku kõrgharidusega spetsialistid, kelle kasutuses on parimalt nüüdisajastatud infosüsteemid. Ettevõtte halduses on 28 000 hektarit, millest 25 000 hektarit on metsamaa. Lisaks tegeletakse metsamaade hindamise ning kinnisvara arenduse ja vahendusega.

Info ja kontakt:

Jaga
Kommentaarid